Genvoices - News, Stories & More

Genvoices Telethon: Pictures of Omotola Jalade Ekeinde, Omawunmi, Timi Dakolo, Omoni Oboli and Others

100,000 Voices Telethon held at Koga studios, Oregun, Ikeja, Lagos and was broadcast…

Read more