James Akwari Iroha - News, Stories & More

James Akwari Iroha (alias Gringory) Akabuogu passes on

Veteran actor, James Iroha Akabogu (a.k.a. Gringory of the Masquerade TV soap)…

Read more